Thùng carton 3 lớp

Bao bì carton 3 lớp thường có cấu tạo bởi 3 lớp có đặc điểm như sau:

  • Lớp mặt ngoài
  • Lớp giấy giữa: Thường làm bằng giấy xeo, chúng được tạo nên bởi các lớp sóng giấy, rãnh sau đó dán vào trong lớp mặt và đóng đáy.
  • Lớp giấy đáy