Địa chỉ văn phòng

Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Nhà máy

Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Hotline: 098 592 93 59 | 0867 956 569 |

0965 010 792

Email:

Kinh doanh: sale@baobichauhung.com

Hotmail: chauhunghotmail@gmail.com