Thùng Carton 5 lớp

Thùng carton 5 lớp là thùng được tạo bởi giấy carton 5 lớp,bao gồm:

  • 2 lớp sóng hình sin
  • 2 lớp bề mặt bên ngoài
  • 1 lớp giữa 2 lớp sóng
Danh mục: , Từ khóa: